تصویر هدر

ایده ی ساخت کف پاش کارواش

31 مرداد, 1399کاردون مدیا

اگر ماشین 🚗 دارید و وقت ⏳ کارواش رفتن ندارید، باید یک کارواش دستی داشته باشید. لزوما هم نباید کارواش خونگی رو بخرید چون خودتان می‌تواند به راحتی با وسایل دور ریختنی یک کف پاش 🚿 برای کارواش بسازید


ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.